UŽ DOST

porodnickému násilí

Informujeme o tom, co je porodnické násilí, jak se projevuje a jak se proti němu lze bránit.

UŽ DOST

porodnickému násilí

Informujeme o tom, co je porodnické násilí, jak se projevuje a jak se proti němu lze bránit.

Co je porodnické násilí?

Porodnické násilí můžeme pojmenovat jako fyzické i psychické násilí, které zasahuje do těla ženy i dítěte.

Porodnické násilí představuje především systémový problém, který je silně ovlivněn vzděláváním, hierarchickým uspořádáním a strukturou, ve které zdravotníci pracují.

Porodnické násilí zahrnuje: 

 • manipulaci, zastrašování a další formy nepřípustného nátlaku,
 • zneužívání léků, změnu přirozených procesů na patologické,
 • ztrátu autonomie a možnost rozhodovat o svém těle.

O našem projektu

Projekt a osvětová kampaň Už dost! sdružuje několik organizací, které se dlouhodobě zabývají porodnictvím v ČR a jeho systémovými problémy.

ŠÍŘÍME OSVĚTU O PORODNICKÉM NÁSILÍ

Rozhodli jsme se vytvořit osvětovou kampaň zaměřenou na širokou veřejnost, ve které chceme vysvětlit, co je to porodnické násilí a přiblížit tuto problematiku více lidem.
PORODNICKÉ NÁSILÍ

ODKRÝVÁME SYSTÉMOVÉ NEDOSTATKY

Chceme poskytnout zdravotníkům nový, komplexní pohled na systémové nedostatky v porodnictví. Pomocí něj budou schopni lépe identifikovat tento problém a přispět k jeho řešení.
VÝZKUMY A ODKAZY

UVEŘEJŇUJEME PORODNÍ PŘÍBĚHY

Představíme vám porodní příběhy se zkušenostmi z českých porodnic, kde jsou porody příkladem dobré praxe, ale také porody, u kterých došlo k porodnickému násilí. Porody očima žen i mužů.
PORODNÍ PŘÍBĚHY

Zásady bezpečné péče u porodu

 • 1
  Bezpečná péče je péče bez násilí
  Žádná forma porodnického násilí není přípustná. Násilí nezahrnuje pouze to fyzické, ale i manipulaci, zastrašování, vyhrožování a další psychologické formy nepřípustného nátlaku.
 • 2
  Bezpečná péče je péče individuální
  Péče o ženu během těhotenství by měla být postavena na péči porodní asistentky v případě potřeby ve spolupráci s lékařem. Péče u porodu má být poskytována ideálně formou 1 na 1, tedy jedna porodní asistentka pro jednu ženu.
 • 3
  Informovaný souhlas jako základ péče
  Informovaný souhlas není jenom papír, ale je to způsob komunikace a nástroj k ní. Péče, která je poskytována musí být poskytována na základě informovaného souhlasu. Žena musí být informována o všech možnostech, o benefitech postupu i o jeho rizicích. Souhlas nesmí být činěn pod nátlakem. Může být kdykoliv odvolán. Žena má právo se s veškerou dokumentací seznámit předem před porodem a nebýt nucena odpovídat na otázky pod tlakem, když se potřebuje soustředit na porod.
 • 4
  Žena i novorozenec mají právo na soukromí a na zachování soukromí
  Nemocnice má povinnost chránit soukromí ženy i dítěte a zabránit svévolnému šíření informací o nich a jejich zdravotním stavu, mimo potřebu návaznosti péče.
 • 5
  Žena má právo zvolit si doprovod k porodu
  Po celou dobu porodu má právo žena být s člověkem, kterého si sama zvolí jako svůj doprovod. Právo na doprovod nesmí být ze strany nemocnice svévolně omezováno.
 • 6
  Bezpečná péče znamená péče s respektem, bez diskriminace, se zachováním důstojnosti.
  Každá žena má právo na péči s respektem, na péči bez diskriminace s respektem k důstojnosti. Není přípustné, aby těhotenství ženy bylo důvodem pro odlišné chování k ní.
 • 7
  Bezpečná péče znamená péči poskytovanou v souladu s nejlepším aktuálním vědeckým poznáním, na nejvyšší možné úrovni.
  Péče poskytovaná nejen v porodnicích má být založena na medicíně založené na důkazech nikoliv na medicíně založené na zkušenosti, rutině a zvyklosti pracoviště.
 • 8
  Dítě má právo na nepřetržitou přítomnost rodičů.
  Matka a dítě nesmí být separováni kvůli rutině nebo organizačním důvodům nemocnice, aniž by k tomu byly závažné zdravotní indikace. Rutinní separace je nepřípustná.
 • 9
  Nemocnice není prostor pro reklamu
  Nemocnice nemá být prostor kde si dělají reklamu výrobci umělé výživy a ovlivňují tím matky, stejně tak prostřednictvím dárkových kufříků ovlivňování žen a jejich nákupních preferencí v případě péče o děti.
 • 10
  Nemocnice není vězení
  Hospitalizace je svobodné rozhodnutí jednotlivce, nebo jeho zákonného zástupce (v případě dítěte). Příjemce péče ji může kdykoliv ukončit. Nemocnice nesmí svévolně bránit odchodu, a to ani v případě volby ambulantního porodu.

Jeden z porodních příběhů...

Kraj: Praha  /  2016

S křikem… „Ležte! Chcete zabít svoje dítě?!“ mě donutili ležet.

Strašně jsem si přála rodit přirozeně. Měla jsem perfektně udělaný porodní plán, který jsem probírala na mou žádost s doktorem v porodnici. Rodila jsem v prosinci 2016. Chyba...

Na kontrole mi odtekla voda a nechtěli mě už pustit domu. Vše bylo v pořádku. To bylo 9 hod ráno. Kontrakce sílily a otevřela jsem se na 7 cm. To se kontrakce trošku zmírnily. A při kontrole prý jsou špatné ozvy miminka. Podotýkám, že mi celé těhotenství bylo zle na zádech. Nutili mě pořád být na zádech a znova měřili. Prosila jsem, jelikož mi bylo špatně a zvracela jsem, že prosím, že se potřebuju zvednout. S křikem… „Ležte! Chcete zabít svoje dítě?!“ mě donutili ležet.

Přišel doktor a řekl císař… odvezli mě a proběhl císař se spinální anestezií v 21 h, poté mi odebrali miminko, že se potřebuje ohřát a přes mé jasné protesty vyhodili manžela a že mi dají plnou narkózu na šití.

Řekla jsem, že nechci, a to je poslední, co si pamatuji. Uspali mě i když jsem nechtěla.

Probudila jsem se s nohama od sebe každá sestra mi držela nohu a mačkaly mi břicho. Krev až ke kotníkům. Odvezli mě na JIP a víc se se mnou nebavili. Prosila jsem, že chci miminko, na to řekli, že je to nezajímá a až v 6 ráno a tečka.

Mužovi, i když to bylo napsáno v porodním plánu, že si přejeme bonding (pokud bude sekce, tak s manželem), tak nic. Poté jsem měla únik mozkomíšního moku, bylo mi několikrát řečeno, že si vymýšlím a mám zablokovaný krk, nechali mě týrat bolesti další dny. Miminku přes můj nesouhlas bez mé přítomnosti dělali odběr z patičky, dali mu um i když jsem to nechtěla. Poté mě jen donutili podepsat dodatečně souhlas. Na kontrole jsem doktorovi říkala, že nebyl dodržen porodní plán a nebyl umožněn bonding. Doktor se mi vysmál, že to jsou výmysly teď žen a že se to přeceňuje.