Když jsem vyvolání odmítla, zažila jsem nátlak…

Středočeský kraj, 2020

Z porodu v jisté porodnici jsem velmi zklamaná. Týká se to zejména jejich komunikace s pacienty. Když jsem tam chodila do těhotenské poradny na měření monitorů, vyptávala jsem se na různé informace, například na to, jestli je běžné, že si maminky nosí porodní plány. Prý ano. Porodní plán jsem zkonzultovala s personálem a bylo mi řečeno, že s ničím není problém, že to takto může být. Přála jsem si doprovod partnera během celého porodu, nechtěla jsem hamiltonův hmat, umělé vyvolání porodu, rutinní nástřih hráze a chtěla jsem mít možnost pohybu, volby úlevových poloh a možnost zvolit si polohu v druhé době porodní. Pokud by nastaly komplikace a bylo by něco potřeba udělat jinak, chtěla jsem být se vším srozumitelně seznámena.

Bohužel realita byla úplně jiná. Do porodnice jsme přijeli dvě hodiny po odtoku plodové vody, byl pozitivní streptokok a nebyly kontrakce. Porodní plán nikoho nezajímal. Doktorka oznámila, že porod vyvoláme. Chybělo vysvětlení, že se jedná o porod s komplikacemi a že je třeba postupovat podle jejich postupů, případně jaké jsou alternativy. Vysvětlení, proč se porod „musí“ vyvolat bylo nedostatečné, bylo mi řečeno, že je to proto, aby nedošlo k infekci. Bylo mi řečeno, že se to takto prostě musí a že určitě nechci ohrozit miminko. Proti infekci mi byly podány antibiotika kanylou. Zažila jsem porod v zahraničí a tam ve stejném případě postupovali bez vyvolávání. 

Když jsem vyvolání odmítla, zažila jsem nátlak, dokonce k tomu byl přizván i jiný lékař, lékařka nevysvětlovala, řekla mi, ať se jdu převléci a přijdu zpět. Pozvala mě na porodní sál, kde čekal jiný lékař a oznámil mi, že mi zavede tabletu, vysvětlení bylo, že prý výhody vyvolání převažují jeho nevýhody. Přijde mi to velmi neetické. Podlehla jsem situaci a s vyvoláním souhlasila. Nebylo mi sděleno nic o vedlejších účincích léku Prostaglandin, po jeho podání jsem se jen divila, když se porod rozběhl a byl mnohem bolestivější než porod přirozený. 

V dalších bodech bylo možné postupovat podle mého porodního plánu, ale doktorka se mnou o ničem nediskutovala a porod autoritativně vedla. Manžela poslala domů, že má přijet až se porod rozběhne. 

Manžel mohl být pouze na porodním sále, tam ale bohužel dorazil skoro pozdě kvůli velmi rychlému průběhu vyvolaného porodu. Na porodním sále jsem byla na monitorech bez možnosti pohybu, mohla jsem být alespoň v poloze na boku. Na porodním sále jsem byla úplně sama, protože všichni někam odešli. Na začátku druhé doby porodní se mi doktorka pokusila vnutit přípravek na vyprazdňování, což opravdu nebylo na místě a považuji to za rušivé. Volba polohy v druhé době porodní také nebyla možná. V této porodnici nutí ženy rodit v leže na zádech. Co se týče nástřihu, který jsem nechtěla, tak se dvakrát zeptali v době, kdy jsem měla velké bolesti, a také jsem podlehla situaci. Nikdo mě o tom zákroku nepoučil, ani o jeho rizicích. Pupečník byl naštěstí nechán dotepat, bonding a pobyt na oddělení šestinedělí byly bez problémů.

Komentáře
  1. Michaela napsal:

    Při porodu nebyla žena informována ani dotázána, zda souhlasí, že bude u porodu lékař – chlap. Nikdo nás neinformoval, že u porodu nebude jen porodní asistentka, ale i LÉKAŘ OPAČNÉHO POHLAVÍ, což jsme si nepřáli. Nikdo nám ani jinou možnost nedal, nikdo se nás ani neptal, zda nám to vadí či nikoliv, zda souhlasíme, že u porodu bude cizí osoba opačného pohlaví a ne jen porodní asistentka-žena, případně lékařka. A to byl teprve začátek, dalším problémem a protiprávním jednáním byl proveden bez souhlasu a bez upozornění na ženě nástřih, nikdo se neptal, nikdo neinformoval, prostě ho provedli. Byla to šílená bolest, stříhání do živého, daleko větší než samotný porod, BYLO TO HROZNÉ. Bohužel to nebylo všechno, pak na řadu přišlo šití, kdy žena byla dole zašívána a to z důvodu nezákonného nástřihu, takže měla roztažené nohy. Dole byla úplně nahá a do této situace, kdy žena byla zašívána a měla roztažené nohy, tak další lékař PŘIŠEL DO MÍSTNOSTI a to bez souhlasu či zeptání, zda může v takové situaci a poloze k ní vstoupit a zda s tím souhlasíme. /nebyl žádný důvod, aby přišla další osoba, další lékař/ V době kdy byla žena šita a měla roztažené nohy, tak jí ten druhý lékař bez jakéhokoliv varování, prostě jen tak, jako kdyby nebyla ani člověk, LIDSKÁ BYTOST, tak jí prostě rozepnul bez varování nahoře nemocniční košili a bez jejího svolení, bez jakéhokoliv dotazu, zda může jí jeho rukou bez rukavic vytáhl prso z košile, takže ji svlékl i nahoře a tím pádem tam byla úplně nahá. Úplně nahá a to před zraky několika cizích lidí včetně opačného pohlaví. Nikdo se jí neptal, nikdo jí nerespektoval, chovali se k ní, jako by byla jen kus masa. Prostě jí svlékli úplně celou, měla odkryta intimní a sexuální partie svého těla, jak dole, tak i nahoře, co je opravdu velmi nedůstojné, obtěžující a protiprávní. Dali jí dítě na prso /prý zda nemá hlad/ i když nebyl žádný důvod a zhruba po minutě dítě dali zase pryč. Tímto způsobem došlo k dalšímu porušení práva člověka, jeho ponížení a k sexuálnímu násilí, kdy žena během neoprávněného nástřihu ke kterému nedala souhlas byla nucena roztahovat nohy kvůli šití a v ten daný okamžik byla svlečena proti své vůli další cizí osobou lékařem i nahoře a bez souhlasu či zeptání dotyčné ženy, zda s tím souhlasí. zda ji to nevadí. Jak si může někdo dovolit, aby žena byla úplně nahá, jak dole na intimní části, tak i nahoře, takové jednání je trestný čin. Žena nesmí být nikdy při prohlídce, vyšetření, zákroku či porodu úplně nahá. /dole i zárověň nahoře/ jen vždy jen a jen s jejím souhlasem a to jen ta část na které je prováděn případný zákrok v daný okamžik a to na dobu nezbytně nutnou. Nikdo ji ani pak nezakryl a prsa měla stále odhalená i když dítě bylo už pryč, prostě tam byla úplně nahá a t před všemi psychicky vyčerpaná a sexuálně ponížena. Tyhle hrozné věci, noční můra, to vše se dělo ve větší místnosti, kde nebylo žádné soukromí, intimita, prostě nic a všude kolem nás během těchto šíleně ponižujících a stresujících věcí, tak všude kolem nás chodili lidé, zdravotní personál , minimálně snad 8-10, možná i víc cizích lidí, nikdo se nepředstavil, nikdo se nezeptal, zda můžou vstoupit, prostě nic. Nikoho to nezajímalo, že uprostřed všeho je žena z roztaženýma nohama , navíc nahá, jak dole, tak nahoře, která je fyzicky a psychicky doslova znásilněna. Tento zážitek se nám často už delší dobu vrací. Je to hned několik trestných činu, je to nedůstojné a odporné zacházení s člověkem, je to porušení jeho práv, porušení úplně všeho včetně Ústavního zákona a zákona o nedotknutelnosti těla, práva volby a rozhodování o svém těle. Je to obrovské ponížení člověka, ponížení dotyčné ženy a jejího muže. Je to psychický i fyzický nátlak, sexuální násilí a Znásilnění, jak na těle, tak na duši.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů